Bekam : Perbezaan Antara Sayatan & Tusukan

Beberapa teman yang sedang menekuni Pengobatan Islam pernah bertanya : “Apakah membekam dengan alat moden ‘blood lancet’ (tusukan) tak sesuai dengan sunnah?” Bagaimana penjelasan syar’inya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu disebutkan terlebih dahulu beberapa teks hadis yang berhubungan dengan bekam, diantaranya :

Pertama : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :
الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ
Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu; sayatan bekam, minum madu dan kayy (menempelkan besi panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang umatku berobat dengan kayy.” (HR. Bukhari, no : 5680).

Kedua : Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Aku pernah mendengar
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَار وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ
Apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada sayatan bekam, minum madu, dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) dan saya tidak menyukai kayy.” (HR. Bukhari, no : 5704 dan Muslim, no : 2205).
Dua hadits di atas dan hadits-hadits yang lain

, semuanya menyebutkan dengan kata syarthotu (sayatan), dan tak ditemukan kata “ tusukan “ atau “suntikan” satupun dalam hadis-hadis di atas.

 


Makna Syarthoh
Kata Syartoh berasal dari rangkaian tiga huruf : syin, ra’ dan tho’, yang mempunyai arti tanda atau sesuatu yang terjadi pertama kali. Surthoh dipakai untuk menyebut polis, karena polis menggunakan tanda-tanda khusus (seragam) ketika mereka bertugas. (Ibnu al Mandhur, Lisan Al Arab, 7/329-331). Syarith dipakai untuk menyebut pita-pita kaset, karena di dalamnya ada tanda-tanda tertentu sehingga bisa mengeluarkan suara jika dihidupkan. Asyrath As Saa’ah, dipakai untuk menyebut tanda-tanda hari kiamat.

Dari keterangan di atas, maka boleh kita katakan bahwa Syarthotu Hijamah dalam hadis di atas dapat dimaksudkan sebagai sayatan bekam, kerana sayatan merupakan tanda dari adanya amalan bekam pada tempat sayatan tadi, atau dapat dikatakan bahawa sayatan tadi merupakan permulaan kerja sebelum bermulaya proses pembekaman.

Al Mula Ali Al Qari’ di dalam buku Mirqah al Mafatih (13/258) menyebutkan bahwa Asy Syartah adalah memukul tempat yang dibekam agar keluar darinya darah, maksudnya di sini adalah asy-syaq (membelah/menyayat).

Mihjam (alat) atau Mahjam (tempat) ?
Bekam dalam bahasa Arabnya adalah al Hijamah yang berasal dari kata Al Hajmu artinya menyedot.
Dikatakan : Hajama ash-Shobiyu tsadya ummihi, artinya bayi itu menyedot susu ibunya.

Tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam mengeja bunyi hadis di atas, apakah dibaca Mihjam (dengan kasra) yang berarti alat bekam atau Mahjam (dengan fathah) yang berarti tempat yang dibekam.
 

Berkata Al Hafidz Al Munawi : Maksud dari kata “Syarthotu Mahjam” adalah mengeluarkan darah dengan bekam. Adapun “asy syartah” adalah menyayat tempat yang dibekam untuk mengeluarkan darah. Adapun kata “Mahjam” (dengan fathah) adalah tempat yang dibekam. Disebut secara khusus “bekam”, karena kebanyakan pengubatan yang disertai pengeluaran darah dari tubuh, rata-rata menggunakan kaedah bekam. (Al Munawi, At Taisir bi syarh al Jami’ ash shoghir, Riyadh, Maktabah Imam Syafi’I, 1988 : 1/ 756). Di dalam buku Faidhul Qadir (3/41), beliau menyebutkan bahwa al Mihjam (dengan kasrah) adalah botol yang dipakai oleh orang yang membekam yang di dalamnya akan terkumpul darah. Adapun al Mahjam (dengan fathah) adalah tempat sakit yang ingin dibekam, dan inilah yang dimaksud dalam hadits di atas.

Sedangkan Al Hafidz Ibnu Hajar Al Atsqalani di dalam Fathu al Bari (10/141) mengatakan bahwa yang benar adalah “Mihjam” dengan mengkasrahkan huruf mim, yang berarti alat. Hal ini dikuatkan oleh Imam Suyuti di dalam buku ad-Dibaj ‘ala Muslim (5/220) yang menyebutkan bahwa Syarthotu Mihjam adalah besi yang dipakai untuk menyayat bagian yang dibekam agar darah bisa keluar. Hal sama juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Dar Ihya At Turats : 14/197

Kesimpulannya bahwa Mihjam adalah alat untuk membekam, sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah botol tempat untuk menyedot dan menampung darah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pisau untuk menyayat tempat yang dibekam.
Kenapa menggunakan sayatan ?

Sayatan di dalam bekam dimaksudkan agar darah yang kotor (blood letting) dapat dikeluarkan.
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam hadits-haditsnya menyebutnya kata sayatan, dan itu merupakan kaedah membekam yang paling popular di masyarakat pada masa itu dan ternyata juga, kaedah yang paling baik dan ideal secara umum.

Kaedah sayatan dalam bekam mempunyai beberapa keunggulan dibanding kaedah yang lain, antaranya:-
1.       Lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, karena beliau mengajarinya demikian.
2.       Luka sayatan menimbulkan luka yang pinggirnya tajam tapi merata, di samping itu luka di dalamnya lebih sempit atau kecil dibanding dengan luka yang di permukaan. Luka jenis ini lebih mudah disembuhkan dan akan bisa segera kembali normal.
3.       Luka sayatan hanya mengenai pembuluh darah kecil, sehingga darah yang keluar adalah darah kapiler. Oleh karenanya dianjurkan untuk menyayat ringan saja dengan kedalaman kira-kira 0.1 mm, yaitu sayatan yang tidak mencapai pembuluh darah arteri maupun vena.
Di sisi lain, jika membekam dengan menggunakan metode tusukan benda tajam, kadang akan menimbulkan beberapa efek, diantaranya :-
1.       Jika menggunakan jarum rendah mutunya (mudah bengkok/patah) lebih rentan ketika digunakan untuk menusuk daerah yang mau dibekam, jika jarum terlalu kecil dan patah, tentunya sulit untuk diambil.
2.       Luka tusukan pada kulit menyebabkan lubang pada permukaan kulit, lubang tersebut lebih kecil ukurannya dibanding dengan lubang yang di dalam kulit.
3.       Luka tusuk juga bisa menyebabkan luka yang lebih dalam pada organ-organ atau pada pembuluh darah. (lihat buku Sembuh Dengan Satu Titik, hlm : 112)
Bolehkah Menggunakan Selain Sayatan ?
Sebagaimana disebut di atas, bahwa hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam di atas menunjukan cara membekam dengan menggunakan kaedah yang paling baik dan ideal secara umum. 

Tetapi kaedah itu, bukanlah satu-satunya yang harus digunakan. Karena pernyataan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tersebut bersifat anjuran, bukan kewajiban, atau kita katakan bahawa kaedah sayatan di dalam membekam adalah kaedah yang popular di masyarakat pada waktu itu, sehingga masih membuka peluang bagi kaedah-kaedah lain.

Oleh itu, dibolehkan juga bagi para pembekam untuk menggunakan kaedah lain yang sesuai dengan keadaan pesakit itu sendiri, karena tidak semua pesakit dapat diterapkan kepadanya bekam dengan sayatan. Ada bahagian-bahagian tertentu yang memang tidak mungkin untuk disayat, dan justeru itu harus menggunakan lanset atau ditusuk. Atau boleh juga, sekiranya sesetangah pesakit ketakutan dan trauma dengan alat-alat sayat seperti pisau bedah dan sejenisnya, sehingga kaedah dengan lanset lah yang dipilih.
Malah pada keadaan tertentu, kaedah bekam dengan sayatan tak dianjurkan, umpamanya pada anak-anak yang mengalami dehidrasi, atau kekurangan cairan. (Syihab Badri, Bekam Sunnah Nabi, hlm : 77) Kaedah bekam tanpa sayatan ini juga boleh dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit, melenturkan otot-otot pada punggung dan badan bahagian belakang, serta boleh juga untuk membuang angin.

Kesimpulannya, bahawa bekam dengan kaedah sayatan memang disunnahkan dan banyak memberikan manfaat yang positif, tapi ada juga bekam dengan kaedah lain yang bermanfaat bagi penyakit tertentu. Semuanya Insya Allah dibolehkan dan dianjurkan selama tujuannya adalah meringankan beban pesakit. Wallahu A’lam
Sumber : bekam-abuazzam

 

Hubungi/whatsapp untuk temujanji
Ar Rahmah Wellness
019 339 3290
“Ya Allah, Engkau adalah Asy-Syafi (Maha Menyembuhkan),
tiada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu”

 

Kongsikan:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *