Bulan Rejab Mengikut Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah

PENGENALAN

Rejab
ertinya “Mulia”. Bulan Rejab adalah bulan mulia. Ia diberi nama
sedemikian kerana bangsa Arab dahulu sangat memuliakan bulan ini dengan 4 cara
iaitu: –
 1. Tanggal 1hb Rejab
  mereka menyembelih anak unta sebagai qurban.
 2. Tanggal 1hb Rejab
  mereka akan membuka pintu Ka’abah siang dan malam agar dapat beribadah
  dengan sepuasnya. 
   
 3. Tanggal 10hb Rejab
  mereka kembali menyembelih qurban tetapi tidak lagi anak unta. Amalan ini
  telah dibatalkan setelah datangnya Islam. 
   
 4. Bulan diharamkan
  berperang, setelah datangnya Islam amalan ini juga telah dibatalkan.
Tanggal
27hb Rejab berlakunya peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW iaitu Isra’
dan Mi’raj
. Terdapat khilaf di kalangan ulama’ mengenai tarikh
sebenar berlakunya peristiwa ini tetapi jumhur ulama’ bersepakat
menerima ianya berlaku pada 27hb Rejab. Tarikh berlakunya Isra’ dan Mi’raj
tidaklah penting tetapi umat Islam wajib meyakini bahawa peristiwa ini
benar-benar berlaku ke atas tubuh mulia Rasulullah SAW berdasarkan dalil qatie
dari al-Quran dan hadis-hadis sahih.
 


Pada
bulan ini juga berlakunya peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijrah iaitu peperangan
terakhir yang disaksikan oleh Rasulullah SAW.

BULAN
REJAB MENURUT AL-QURAN
Al-Quran
tidak menyebut secara khusus mengenai bulan Rejab dan kelebihannya melainkan
terdapat dua surah yang menyentuhnya secara tidak langsung iaitu surah
al-Baqarah (ayat 194 dan 217) dan surah at-Taubah (ayat 2, 36 dan 37).
Di
antara dalil al-Quran ialah firman Allah SWT yang bermaksud:-
“Bulan
haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati,…”
(Al-Baqarah:
194)
“Sesungguhnya
bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu
Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram
¹ …”
(At-Taubah:
36)
Ulama
berselisih pendapat kenapa bulan-bulan ini (bulan Zulkaedah, Zulhijjah,
Muharram dan Rejab) dinamakan bulan haram.
Pertama, dikatakan bahawa ia
disebabkan kebesaran kehormatannya, sebagaimana besarnya dosa yang dikira jika
dilakukan dalam bulan itu.
Ibn
Abbas

berkata bahawa sesungguhnya Allah mengkhususkan keempat-empat bulan itu,
sebagaimana ganjaran besar untuk amalan soleh yang dilakukan dalam bulan itu.
Kedua, dikatakan juga ia
dinamakan bulan haram lantaran pengharaman peperangan dilakukan dalam bulan itu
dan ia dalah amat dikenali pada masa jahiliyah dan dikatakan juga ia dilakukan
sejak zaman Nabi Ibrahim a.s.
Dikatakan
juga oleh ulama bahawa keempat-empat bulan itu dinamakan haram berikutan
pengharaman peperangan disebabkan ibadah haji dan umrah yang dilakukan dalam
bulan haram itu. Bulan Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram adalah tiga bulan yang
berturutan. Maka, diharamkan bulan Zulkaedah lantaran bakal haji melakukan
perjalanan ke Makkah dalam bulan itu. Bulan Zulhijjah disebabkan ibadah haji
dilakukan dalam itu dan bulan Muharram pula mereka yang mengerjakan ibadah haji
akan kembali ke tempat masing-masing. Pengharaman ini bagi membolehkan mereka
yang mengerjakan haji berasa aman terhadap keselamatan diri. Rejab pula
diharamkan lantaran ibadah umrah dilakukan dalam bulan itu pada pertengahan
tahun.


BULAN
REJAB MENURUT AS-SUNNAH
Berdasarkan
dalil al-Quran jelas menunjukkan bahawa bulan Rejab termasuk dalam bulan-bulan
yang sangat dimuliakan atau dipanggil juga Al-Ashhur Hurum. Perlu
ditegaskan bahawa melakukan puasa dalam bulan-bulan ini adalah dituntut (mandub).
Ada hadis yang menyebut bahawa Rasulullah SAW menyuruh para sahabat melakukan puasa
sunat dalam bulan Al-Ashhur Hurum. Berpuasa dalam bulan Rejab adalah
dituntut tetapi tiada satu hadis sahih yang mebuktikan bahawa berpuasa pada
hari-hari tertentu dalam bulan Rejab akan mendapat ganjaran istimewa.
Dalam satu
riwayat datang seorang lelaki dari Bahilah datang menemui Rasulullah SAW dan
bertanya, “Ya Rasulullah, saya adalah lelaki yang datang menemui anda pada
tahun pertama” Ujar Nabi SAW, “Kenapa keadaanmu telah jauh berubah padahal
dahulunya kelihatan baik? Kata lelaki itu, “Semenjak berpisah dengan anda, saya
tidak makan hanyalah di waktu malam” Maka tanya Rasulullah SAW “Kenapa kamu
seksa dirimu?” Lalu sabdanya “Berpuasalah pada bulan sabar – yakni bulan
Ramadan dan satu hari dari setiap bulan!” Tambahlah buatku kerana saya kuat
melakukannya! Ujar lelaki itu. “Berpuasalah dua hari! Sabda Nabi. “Tambahlah
lagi!” Mohon lelaki itu pula. Maka Nabi SAW bersabda “Berpuasalah dalam bulan
suci (haram) lalu berbukalah! (kemudian diulangi sebanyak tiga kali) sambil mengucapkan
itu Nabi SAW memberi isyarat dengan jari-jarinya yang tiga, mula-mula digenggam
lalu dilepaskan” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Baihaqi dengan
sanad yang baik
).
Berpuasa
dalam bulan-bulan haram iaitu empat bulan, tiga bulan berturut-turut
(Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram) dan satu bulan berasingan (Rejab) adalah
sebaik-baik bulan untuk berpuasa selepas Ramadan. Sebaik-baik bulan haram ialah
Muharram diikuti dengan Rejab dan seterusnya. Keempat-empat Imam Mazhab sepakat
mengatakan bahawa berpuasa dalam bulan haram sangat dituntut namun adalah makruh
memilih bulan Rejab sahaja untuk berpuasa.
Terdapat
satu hadis yang bertaraf hasan menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah
berpuasa (di dalam bulan Rejab) lebih banyak daripada bulan Sya’aban dan bila
ditanya, baginda menyatakan, kerana ia (Rejab) bulan pengampunan di antara
Rejab dan Ramadan.
Ada
sebahagian masyarakat berpuasa berturut-turut (Rejab, Sya’aban dan Ramadan) di
ketiga-tiga bulan. Ini bukannya dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat dan
salafussoleh. Yang terlebih baik ialah berpuasa sebahagiannya atau berpuasa
selang sehari dan bukan berterusan. Inilah sunnah Rasulullah SAW.


PERSELISIHAN
PENDAPAT MENGENAI HADIS-HADIS BERKAITAN KELEBIHAN BULAN REJAB
Memang
terdapat banyak hadis yang menyebut secara khusus mengenai kelebihan-kelebihan
yang terdapat dalam bulan Rejab. Ulama berselisih pendapat sama ada hadis-hadis
ini boleh diterima untuk diamalkan atau ditolak berdasarkan penilaian
hadis-hadis yang diklasifikasikan sebagai dha’if, sangat dha’if dan maudhu’
(palsu). Sebahagian ulama dan para pendakwah masa kini mengambil sikap
berhati-hati dan sebahagiannya menolak hadis-hadis ini dan melarangnya
disampaikan kepada masyarakat.
Di
antara contoh hadis-hadis mengenai bulan Rejab yang adalah seperti berikut: –
Sabda
Rasulullah SAW yang bermaksud;
“Rejab
bulan Allah, Sya’aban bulanku (Nabi Muhammad SAW), Ramadan bulan umatku”
.
(Hadis
ini dikatakan mun’kar bahkan dianggap maudhu’ dan tiada padanya nilai ilmiah
yang boleh dipertanggungjawabkan)
“Dalam
syurga ada sebuah sungai bernama Rejab, airnya lebih putih daripada susu, lebih
manis daripada madu. sesiapa berpuasa dalam bulan Rejab, nescaya diberi minum
air sungai itu”.
(Hadis
ini juga dhai’f)
“Sesiapa
berpuasa sehari dalam bulan Rejab, sama seperti ia berpuasa sebulan. Sesiapa
berpuasa 7 hari nescaya ditutup daripadanya 7 pintu neraka Jahannam. Sesiapa
berpuasa 8 hari, nescaya dibuka 8 pintu syurga”
. (Hadis ini dha’if)
Perbahasan: Penentuan sesuatu hadis
sama ada ianya sahih, hasan, dha’if dan sebagainya disebabkan oleh perawi (pembawa)nya.
Ini memerlukan satu perbincangan yang panjang. Kita bersetuju bahawa apabila
sesuatu hadis yang hendak disampaikan oleh seseorang penceramah, beliau
hendaklah menyebut kedudukan hadis tersebut dan siapa yang meriwayatnya. Perlu
dijelaskan di sini bahawa adalah tidak patut hanya disebabkan hadis itu dha’if,
maka ia perlu diketepikan dan ditolak mentah-mentah. Hadis dha’if adalah tetap
hadis dan ia bukannya maudhu’. Penilaian ulama terhadap perawi sesuatu hadis
adalah berbeza-beza. Seseorang ulama hadis mungkin menilai hadis itu dha’if
atau maudhu’ pada kajiannya sahaja akan tetapi kepada ulama hadis yang lain ia
tidak begitu. Sekiranya seorang atau dua ulama yang menilai sesuatu hadis itu
dha’if tidaklah sampai menjejaskan hadis tersebut. Mungkin di antara perkara
ganjil yang terdapat di dalam hadis yang dianggap dha’if ialah besarnya
ganjaran pahala yang dijanjikan apabila kita melakukan sesuatu amalan yang
dianggap sedikit. Perkara ini janganlah dijadikan persoalan kerana ganjaran
yang besar itu hanya pada anggapan akal fikiran kita sahaja tetapi ianya adalah
kecil di sisi Allah SWT yang Maha Kaya dan Maha Pemurah untuk hamba-hambaNya
yang sentiasa mencari dan mengharapkan rahmat serta keredhaanNya.
Selain
berpuasa di bulan Rejab, kita dianjurkan memperbanyakkan berdoa’, solat sunat,
berselawat, bersedeqah, beristighfar, membaca al-Quran dan berzikir. Dalam
kitab Raudhoh Imam Nawawi ada menyebutkan “Malam awal Rejab mustajab
doa’nya”.
Marilah
sama-sama kita merebut peluang-peluang keemasan yang terdapat dalam bulan Rejab
ini dengan memperbanyakkan amalan kebaikan. Namun begitu, setiap amalan
mestilah bersandarkan kebenaran dan tidak terkeluar dari batas yang dibenarkan termasuk
mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara bid’ah.
Wallah
hu’alam bissawab.
Kongsikan:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *