Soalan Berkaitan Pendaftaran Pengamal

Berikut adalah beberapa persoalan berkaitan dengan pendaftaran pengamal. Persoalan ini telah dijawab oleh sekretariat Majis Perubatan Tradisional & Komplementari pada 17/05/2021

 

Sila rujuk laman web BPTK tcm.moh.gov.my berkenaan pendaftaran pengamal PT&K dan soalan lazim bagi pendaftaran pengamal PT&K yang telah disediakan.

SENARIO 1 (soalan 1-6)

Pengamal A, berpengalaman melebihi 15 tahun. Beliau mengamalkan

 1. Urutan Melayu
 2. Bekam
 3. Akupunktur
 4. Rugyah
 5. Homeopati
Soalan 1

BETULKAN?; Pengamal A, perlu memohon untuk Pendaftaran sebagai Pengamal Berdaftar untuk 4 bidang iaitu

 1. Perubatan Tradisional Melayu
 2. Perubatan Tradisioanl Cina
 3. Homeopati
 4. Pengubatan Islam

Jawapan: Sekiranya seorang pengamal tidak pernah berdaftar dengan badan pengamal sebelum permulaan kuat kuasa akta iaitu sebelum 1 Ogos 2016, pengamal tersebut perlu membuat permohonan pengecualian pendaftaran sementara (Borang C) dan permohonan untuk pendaftaran sebagai pengamal berdaftar (Borang E) .

Sekiranya telah berdaftar dengan badan pengamal sebelum 1 Ogos 2016, pengamal tersebut hanya perlu membuat permohonan untuk pendaftaran sebagai pengamal berdaftar (Borang E)

 

Soalan 2

BETULKAN?; Keempat-empat permohon ini boleh dihantar serentak, menggunakan borang yang berbeza mengikut bidang amalan. tetapi perlu disertakan dengan fi untuk empat permohonan

Jawapan: Permohonan tersebut tidak perlu dihantar serentak namun perlu menyediakan borang-borang, dokumen sokongan dan fi berasingan untuk setiap satu permohonan tersebut.

 
Soalan 3

Bolehkan fi dibuat menggunakan sekeping wang pos untuk 4 bidang, atau ianya perlu berasingan?

Jawapan: Sila sertakan fi secara berasingan mengikut permohonan yang dihantar.
Soalan 4

Berdasarkan 4 permohonan tersebut, Adakah pengamal (yang layak) akan diberikan empat perakuan pendaftaran berbeza mengikut bidang?

Jawapan: Ya, pendaftaran dan/atau perakuan akan diberikan mengikut bidang amalan diiktiraf yang dipohon.

 

Soalan 5

Berdasarkan perakuan pendaftaran berbilang (4 bidang), pengamal A, perlu memohon untuk Pengamalan Pengamal Berdaftar bagi 4 bidang?
beserta fi permohonan untuk 4 bidang juga?

Jawapan: Ya, betul.

 

Soalan 6

Bolehkan hanya 2 sampul surat (A4&A5) alamat sendiri untuk dikembalikan bagi permohonan berbilang (4 bidang)?

Jawapan: Tidak, bagi setiap permohonan perlu dilampirkan dua sampul surat beralamat sendiri dan bersetem.

SENARIO 2 (soalan 7)

PENGAMAL B, berpengalaman selama 3 tahun, baru mendapat SKM 3 bekam

Soalan 7

Bolehkah Pengamal B memohon untuk Pendaftaran sebagai Pengamal Berdaftar bagi Bidang Perubatan Tradisional Melayu?
kerana mengikut jadual ketiga : kelayakan pengamal berdaftar; pengamal B ini kira layak

Jawapan: Ya, untuk bekam kelayakan diiktiraf adalah SKM (Tahap 3): Terapi Bekam Angin. Oleh itu pengamal tersebut layak berdaftar tetapi hanya untuk subbidang bekam.

SENARIO 3 (Soalan 8)

PENGAMAL C, berpengalaman selama 3 tahun, baru mendapat SKM 3 bekam dan SKM3 urutan

Soalan 8

Bolehkah Pengamal C memohon untuk Pendaftaran sebagai Pengamal Berdaftar bagi Bidang Perubatan Tradisional Melayu?
boleh untuk bekam sahaja atau dengan urutan sekali?

 

Jawapan: Sekiranya seorang pengamal telah mempunyai SKM (Tahap 3): Terapi Bekam Angin beliau boleh memohon untuk didaftaran bagi sub bidang bekam kerana telah memenuhi kelayakan diiktiraf. Namun bagi SKM (Tahap 3): Urut Terapi, seseorang itu perlu menyertakan tempoh pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun bagi membolehkan beliau didaftarkan sebagai pengamal PTM sub bidang urut Melayu, oleh itu pengamal tersebut hanya layak untuk didaftarkan bagi sub bidang bekam sahaja.

SENARIO 3A (Soalan 9-12)

Katakan, Pengamal C dah hantar permohon untuk Pendaftaran sebagai Pengamal Berdaftar untuk sub bidang bekam pada June 2021 (Zone Tengah) dan pada Disember 2023. genap 5 tahun pengalaman, pengamal C mengambil DKM4 Urutan Teraputik dan penjagaan.

 
Soalan 9
Adakah ia perlu memohon semula untuk untuk Pendaftaran sebagai Pengamal Berdaftar bagi sub bidang urutan?

Jawapan: Ya, beliau perlu membuat permohonan semula untuk sub bidang urutan.

 
Soalan 10

Permohonan ‘bertindih’ untuk tambah bidang, perlu disertakan bersama fi?

Jawapan: Permohonon dalam Bidang Amalan Diiktiraf yang sama tetapi berbeza sub bidang fi yang dikenakan hanya RM 100.00. Namun, sekiranya permohonan dibuat pada waktu yang berlainan kerana pada waktu permohonan awal kelayakan adalah tidak mencukupi maka fi sebanyak RM100.00 lagi akan dikenakan untuk permohonan yang baru.

 
Soalan 11

Atau boleh memohon penambahan sub bidang sahaja tanpa permohonan baru dan fi?

Jawapan: Sila rujuk jawapan soalan 10.

 
Soalan 12

Bagaimana memohon penambahan sub bidang sahaja tanpa permohonan baru dan fi?

Jawapan: Sila isikan borang yang sama untuk pendaftaran sebelum ini.

Soalan (13-15)
Merujuk kepada Taklimat Pendaftaran Pengamal oleh pihak MPT&K secara Zoom, bertarikh 16 Mac2021
 
Soalan 13

Ada dinyatakan Bekam Darah tiada halangan dan masih boleh diamalkan? Bolehkah kami mengamalkannya?

Jawapan: Pihak KKM tidak melarang amalan bekam basah. Namun begitu, pengamal yang mengamalkan bekam basah perlulah mengamal secara selamat dan beretika. Mereka juga harus mematuhi SOP pelupusan sisa klinikal yang melibatkan cairan tubuh dan memastikan bahawa peralatan untuk tujuan bekam basah disterilkan setelah digunakan atau menggunakan peralatan pakai buang.

 
Soalan 14

Dr Dayanan ada menyatakan, akan ada garis panduan bidang amalan yang belum diiktiraf. dan didalamnya akan ada tatacara memohon pengiktirafa bagi sub
bidang. bilakah garis panduan ini akan dikeluarkan?

Jawapan: Garis panduan tersebut akan dimaklumkan kepada umum apabila ianya telah diterbitkan.

 
Soalan 15

Bagaimana kami nak memohon pengiktirafan bidang/sub bidang amalam yang belum diiktiraf?

Jawapan: Garis Panduan Bidang Amalan Baharu akan diterbitkan oleh Majlis PT&K pada masa akan datang. Permohonan tersebut boleh dibuat berdasarkan garis panduan tersebut apabila ianya telah diterbitkan.

Soalan 16

Pengamal D, mempunyai kelayakan yang diiktiraf, (jadual 3) tetapi tidak mempunyai pengalaman yang diperlukan (Jadul 4)

 • boleh kah ianya mendaftar?
 • Adakah kelayakan diutamakan, sekiranya tidak cukup, baru rujuk kepada pengalaman?
 • atau kelayakan dan pengalaman perlu cukup keduanya?
Jawapan: Sekiranya seseorang pengamal telah mempunyai kelayakan diiktiraf, beliau tidak perlu menyertakan pengalaman mengamal. Hanya bagi pengamal yang tidak mempunyai kelayakan diiktiraf perlu memberikan bukti pengalaman mengamal seperti yang ditetapkan oleh Majlis PT&K.
 
Pendaftaran pengamal PT&K untuk tempoh peralihan akan dijalankan sehingga 29 Februari 2024. Sekiranya seseorang pengamal tidak mempunyai kelayakan diiktiraf dan ingin membuat pendaftaran berdasarkan pengalaman, beliau boleh menunggu sehinga pengalaman tersebut mencukupi dengan syarat permohonan dibuat sebelum 29 Februari 2024. Sila rujuk Peraturan PT&K 2021 dan Garis Panduan Pendaftaran Pengamal PT&K Tempatan (Perubatan Tradisional Melayu) di laman sesawang BPTK.
 
Soalan 17
Apakah perbezaan diantara permohonan pengamal yang berdaftar dengan badan pengamal (sebelum 1/8/2016) dengan tidak berdaftar dengan badan pengamal.

Jawapan: Pengamal yang berdaftar dengan badan pengamal sebelum1/8/2016 akan dikecualikan daripada Permohonan Untuk Pengecualian Pendaftaran Sementara (Borang C) oleh itu hanya perlu membuat Permohonan Untuk Pendaftaran Sebagai Pengamal Berdaftar (Borang E).

KPK (Soalan 18 – 25)
Soalan 18

Adakah pengamal (umur <50) tahun yang mempunyai kelayakan diikhtiraf dan pengalaman melebihi 10 tahun perlu mengikuti KPK?

Jawapan: Sekiranya pengamal tersebut telah mempunyai kelayakan diiktiraf, beliau tidak perlu mengikuti KPK.

 
Soalan 19

Adakah pengamal yang berdaftar dengan badan pengamal sebelum 01/08/2016 mendapat pengecualian KPK?

Jawapan:
Pengamal yang tidak perlu hadir ke KPK adalah:
 • Pengamal yang telah mempunyai kelayakan diiktiraf ; dan
 • Pengamal yang mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dan berumur lebih dari 50 tahun.
 
Soalan 20

Pengamal D, mempunyai kelayakan yang diiktiraf, tetapi pengalaman kurang 10 tahun (ahli badan pengamal sblm 1/8/16) perlu ikuti KPK?

Jawapan:
Sila rujuk jawapan soalan 17, 18 dan 19.
 
 
Soalan 21
Pengamal E, mempunyai kelayakan yang diiktiraf, tetapi pengalaman kurang 10 tahun (bukan ahli badan pengamal sblm 1/8/16) perlu ikuti KPK?

Jawapan:
Sila rujuk jawapan soalan 17, 18 dan 19.
 
Soalan 22

Pengamal F, (umur <50) mempunyai kelayakan yang diiktiraf, dan pengalaman lebih 10 tahun (ahli badan pengamal sblm 1/8/16) perlu ikuti KPK?

Jawapan:
Sila rujuk jawapan soalan 17, 18 dan 19.
 
Soalan 23
Pengamal G, (umur <50) mempunyai kelayakan yang diiktiraf, dan pengalaman lebih 10 tahun (bukan ahli badan pengamal sblm 1/8/16) perlu ikuti KPK?
 
Jawapan:
Sila rujuk jawapan soalan 17, 18 dan 19.
 
Soalan 24
Pengamal H, (umur <50) mempunyai hanya ada SKM3 Urutan, dan pengalaman lebih 10 tahun (ahli badan pengamal sblm 1/8/16) perlu ikuti KPK?
 
Jawapan:
Sila rujuk jawapan soalan 17, 18 dan 19.
 
 
Soalan 25

Pengamal I, (umur <50) mempunyai hanya ada SKM3 Urutan, dan pengalaman lebih 10 tahun (bukan ahli badan pengamal sblm 1/8/16) perlu ikuti KPK?

Jawapan:
Sila rujuk jawapan soalan 17, 18 dan 19.
 
 
Kongsikan:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *