Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 (Akta 775) dan Peraturan-peraturannya

Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 (Akta 775) bertujuan mengawal selia bidang amalan perubatan tradisional dan komplementari dan juga hal-hal berkaitan Akta ini mempunyai 11 bahagian yang terdiri daripada 63 seksyen; 11 bahagian adalah seperti berikut:-  Secara umumnya penguatkuasa Akta 775 ini dilaksanakan dalam 3 fasa utama. Seperti berikut :-  Dokumen berkaitan :- No Dokumen …

Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 (Akta 775) dan Peraturan-peraturannya Read More »