Hukum Berubat dengan Kaedah Hijamah (Bekam)

HUKUM BERUBAT Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah/boleh, namun hukum berubat boleh menjadi wajib, sunnah atau makruh. Apabila ada orang yang sakit namun dapat menghalanginya mengerjakan hak-hak yang lain, ia menjadi wajib berobat. Hukumnya sunnah bila berhubungan dengan hal-hal yang sunnah. Haram hukum berobat apabila bagi yang sakit¬† menggunakan hal-hal yang diharamkan dan boleh …

Hukum Berubat dengan Kaedah Hijamah (Bekam) Read More »